Kuratorska służba sądowa

W dniu 10.12.2018 w Sadzie Rejonowym w Zgorzelcu na mocy zarządzenia nr 43/2018 zostały powołane dwa zespoły słuzby kuratorskiej w Sadzie Rejonowym w Zgorzelcu:

  • I Zespół wykonujacy orzeczenia w sprawach karnych - Kierownik zespołu: Tomasz Kącki
  • II Zespół wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich - Kierownik zespołu Andżelika Wiciak

Sekretariat znajduje się w budynku sądu przy ulicy Armii Krajowej 104 w pokoju 402 na IV piętrze budynku

Czynny w godzinach od 7:30 do 15:00

tel.: 75-6488 436 fax. (075) 6479 889

e-mail:

 


 

Do obowiązków kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej należy wykonywanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, w tym m.in. koordynowanie zadań kuratorów zespołu, udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu, organizowanie działalności kuratorów społecznych, nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych.

 

Artykuły

Rejestr zmian dla: Kuratorska służba sądowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d