Konta bankowe

UWAGA!!! Proszę podawać w tytule przelewu sygnaturę sprawy.

W przypadku dokonywania wpłat za inną osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku nowego pozwu wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Wpłaty stanowiące dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe):

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 09 1010 1674 0006 7722 3100 0000

 

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, świadka, inne) oraz opłata w wysokości 5 zł za wpis w Rejestrze Spadkowym:

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 46 1010 1674 0006 7713 9800 0000

 

Wpłaty dotyczące sum depozytowych (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe):

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław:

numer rachunku: 81 1130 1017 0021 1001 7690 0004  PLN

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO:

numer rachunku: 38 1130 1017 0021 1001 7690 0002  EUR

 

Wpłaty dotyczące funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne, nawiązki):

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław

numer rachunku: 21 1130 1033 0018 8160 0020 0001

 

Dodatkowe informacje:

Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy Narodowy Bank Polski)

Kod BIC (SWIFT) - GOSKPLPW (dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego)

Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d